4 stycznia rusza nabór do programu budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych.

 
W ramach programu pozyskać będzie można dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 4.000,00 zł brutto do budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego oraz w wysokości 6.000,00 zł brutto do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z klapami zwrotnymi.
Nabór deklaracji w roku 2021 rozpocznie się dnia 4 stycznia i potrwa do 26 lutego.
przydomowa oczyszczalnia ścieków - dotacja

W załączniku do ww. uchwały określono m.in. zasady realizacji programu, warunki przystąpienia i uczestnictwa w programie, zasady i źródła finansowania, kryteria wyboru nieruchomości do programu, zasady zwrotu dofinansowania, wzór deklaracji przystąpienia do programu oraz wzór umowy o realizacji budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

W ramach niniejszego programu, pozyskać można będzie dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 4.000,00 zł brutto do budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego oraz w wysokości 6.000,00 zł brutto do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Nabór deklaracji w roku 2021 rozpocznie się dnia 4 stycznia i potrwa do 26 lutego.

W kolejnym roku nabór odbywać się będzie od dnia 03.01.2022 r. do dnia 28.02.2022 r.

Ilość nieruchomości zakwalifikowanych do programu będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. Wstępnie ocenia się je na 25 instalacji rocznie.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej pod numerami telefonów: 32 666 44 70, 32 666 44 01 oraz 32 666 44 02.

 

Źródło: http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Program-budowy-szczelnych-zbiornikow-bezodplywownych/idn:2320

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2019/4969/

KAMRA – TRANS
Wiktor i Rafał Kamińscy sp.j.

ul. Fabryczna 9a
42-674 Zbrosławice woj. Śląskie
NIP 6452416788

Kontakt telefoniczny: 500208999

Poczta elektroniczna: biuro@kamra-trans.eu

Zadzwoń! Teraz ;-)