Przydomowe szambo służy do zbierania i przechowywania nieczystości ciekłych i stałych, takich jak ścieki, osady z szamba, deszczówka, czyli wody opadowe, oraz odpadki organiczne z gospodarstwa domowego. W zależności od lokalnych przepisów, szambo może być czasowo lub trwale zainstalowane w celu utylizacji tych odpadów.

Przydomowe szamba podłączone do ubikacji są zazwyczaj zakopywane na terenie prywatnej posesji, na przykład w ogrodzie lub na podwórku. W niektórych przypadkach mogą być zainstalowane pod ziemią, na działce budowlanej lub w innych miejscach, gdzie nie ma dostępu do kanalizacji miejskiej. Ważne jest, aby przydomowe szambo było odpowiednio zlokalizowane, zgodnie z lokalnymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska, aby uniknąć skażenia gleby i wód gruntowych.

Szambo może wydzielać nieprzyjemne zapachy ze względu na gromadzenie się w nim rozkładających się substancji organicznych, takich jak resztki żywności, kał, czy też inne odpady organiczne. Bakterie i mikroorganizmy obecne w szambie metabolizują te substancje, co prowadzi do wytwarzania gazów, takich jak siarkowodór i amoniak, które wydzielają nieprzyjemny zapach. Ponadto, jeśli szambo nie jest regularnie opróżniane i konserwowane, może dochodzić do nadmiernego napełnienia szamba i wycieku jego zawartości na zewnątrz, co również prowadzi do nieprzyjemnych zapachów. Dlatego też ważne jest, aby regularnie opróżniać i konserwować szambo, zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.

Filtr antyodorowy i klapa zwrotna to elementy, które pomagają zapobiegać nieprzyjemnym zapachom z szamba.

Filtr antyodorowy jest zazwyczaj umieszczony na wlocie rury odprowadzającej powietrze z szamba. Filtr ten zatrzymuje cząsteczki powietrza, które noszą ze sobą nieprzyjemne zapachy, a jednocześnie umożliwia swobodny przepływ powietrza. Dzięki temu, filtry antyodorowe są w stanie zatrzymać większość nieprzyjemnych zapachów przed wyjściem na zewnątrz.

Klapa zwrotna z kolei zapobiega cofaniu się nieczystości z rur kanalizacyjnych do szamba. Klapa ta jest umieszczona na wlocie rury odprowadzającej ścieki z budynku i zamyka się pod wpływem siły grawitacji, aby zapobiec cofaniu się nieczystości z powrotem do szamba. Dzięki temu, klapa zwrotna pomaga utrzymać czystość i zapobiegać nieprzyjemnym zapachom w szambie.

Tutaj zamówisz klapy zwrotne oraz filtry antyodorowe:

Obydwa te elementy są ważnymi składnikami systemów kanalizacji sanitarnych, zapewniając czyste środowisko wokół szamba i w budynku.

filtr antyodorowy i klapa zwrotna do szamba
filtr antyodorowy i klapa zwrotna do szamba

Gdy szambo jest pełne, należy skontaktować się z firmą specjalizującą się w wywozie i odbiorze zawartości szamba. Można taką firmę znaleźć w Internecie, w ofertach lokalnych gazet lub poprzez polecenia innych osób. Po ustaleniu terminu i ceny usługi, pracownicy firmy przyjadą z odpowiednim sprzętem i wypróżnią zbiornik a następnie wywożą zawartość szamba.

Zwykle zajmują się tym specjalne firmy, nazywane „firmy szambowe” lub „firmy odwożące szambo”. Ich głównym zadaniem jest wywóz i utylizacja zawartości zbiorników szambowych oraz innych urządzeń służących do gromadzenia nieczystości, takich jak przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami, szambo powinno być opróżniane regularnie, aby uniknąć przepelnienia i wycieku nieczystości, co może prowadzić do zanieczyszczenia środowiska i szkód dla zdrowia ludzi.

Firma wywożąca zawartość z szamba ma obowiązek zgodnie z przepisami prawa dostarczyć ją do legalnego i zatwierdzonego przez władze miejskie lub powiatowe miejsca unieszkodliwiania odpadów. Może to być na przykład oczyszczalnia ścieków lub zakład przetwarzania odpadów. Tam następuje dalsze przetwarzanie nieczystości, np. przez procesy fizyko-chemiczne lub biologiczne, które pozwalają na pozbycie się zanieczyszczeń i oczyszczenie wody. Ostatecznie, przetworzone nieczystości mogą zostać użyte jako nawóz lub podłoże, ale tylko pod warunkiem, że spełniają określone normy i wymagania jakościowe.

Cena wywozu szamba zależy od kilku czynników, takich jak pojemność zbiornika, ilość zawartości, odległość od firmy wywożącej, warunki terenowe i inne. W Polsce koszt wywozu szamba zazwyczaj waha się w granicach 300-800 złotych za jednorazowe opróżnienie 5-10 m³ zbiornika. Cena może być wyższa w przypadku większych zbiorników lub kiedy zawartość jest mocno zanieczyszczona.

Co do kosztu wezwania szambiarki, to większość firm szambowych pobiera opłatę za dojazd i wykonanie usługi. W zależności od lokalizacji, może to wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Niektóre firmy mogą również oferować abonamentowe usługi wywozu, co pozwala na regularne opróżnianie szamba w stałych terminach i często wiąże się z niższymi kosztami niż w przypadku pojedynczych wezwań.

Zadzwoń! Teraz ;-)